Bezpieczeństwo prac na wysokości

Praca na wysokości w niektórych przypadkach odnosi się do pracy o zwiększonym niebezpieczeństwie, dlatego wymaga określonego porządku organizacji i ochrony pracy, w szczególności przeszkolenia pracowników w zakresie bezpiecznych metod i technik wykonywania pracy na wysokości. Zastanówmy się, jaki rodzaj pracy należy do pracy na wysokości.

Jakie prace odbywają się na wysokości?

fachowa praca na wysokości w warszawieKonkretny wykaz prac wysokościowych nie jest zatwierdzony przez prawo. Mówi się tylko, że praca na wysokości obejmuje pracę, w której istnieje ryzyko związane z ewentualnym upadkiem pracownika z wysokości dwóch metrów lub większej, w tym gdy pracownik wspina się na wysokość większą niż pięć metrów lub schodzi z wysokości większej niż pięć metrów na drabinie, której kąt nachylenia do powierzchni poziomej jest większy niż siedemdziesiąt pięć stopni. Wtedy istnieje ryzyko związane z ewentualnym upadkiem pracownika z wysokości. Fachowa praca na wysokości w Warszawie obejmuje mycie szkła w budynkach wielokondygnacyjnych, wykańczanie elewacji budynków, wznoszenie wieżowców. To wszystko można zaliczyć do prac na wysokości. Jednocześnie nie można jednoznacznie powiedzieć, że praca wysokościowa zaczyna się od pewnej wysokości. Lista prac na wysokościach jest ustalana przez pracodawcę niezależnie, biorąc pod uwagę specyfikę pracy wykonywanej na wysokości. Niektóre prace wysokościowe są uważane za pracę o zwiększonym niebezpieczeństwie i są wykonywane zgodnie z zezwoleniem Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni posiadać niezbędne kwalifikacje, potwierdzone dokumentami o wykształceniu, poddać się badaniu psychiatrycznemu, wstępnemu obowiązkowemu badaniu lekarskiemu po przyjęciu do pracy, a następnie poddawać się okresowym badaniom lekarskim. Muszą też przejść szkolenie w zakresie wymagań ochrony pracy oraz bezpiecznych metod i technik wykonywania pracy na wysokości.

Prace alpinistyczne to prace wykonywane bezpośrednio z elementów konstrukcyjnych, urządzeń mocujących, drabin tymczasowych i tych montowanych na konstrukcjach, podnośników koszowych na wysokości pięć m lub większej. Pracownicy wykonujący ten zawód muszą być odpowiednio uzbrojeni. Posiadać specjalną odzież, ażeby prace na wysokości przebiegły w stuprocentowym bezpieczeństwie.