Budowa i rodzaje suwnic pomostowych

Urządzenia transportu wewnętrznego odgrywają kluczową rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, magazynowych, logistycznych i przeładunkowych. Zapewniają ciągłość dostaw komponentów na stanowiska pracy oraz umożliwiają sprawne wykonywanie prac transportowych. Jednym z podstawowych urządzeń wykorzystywanych do tych celów są suwnice występujące w wielu różnorodnych odmianach.

Suwnica do hali produkcyjnej

suwnice pomostowe do fabrykSuwnice są wykorzystywane od wielu lat i przez cały okres od momentu ich wprowadzenia ulegają wielu istotnym modyfikacjom. Producenci oferują dwa podstawowe rodzaje suwnic różniących się budową i zastosowaniem. Są to suwnice pomostowe do fabryk używane wewnątrz hal produkcyjnych oraz suwnice bramowe wykorzystywane na zewnętrznych placach przeładunkowych przedsiębiorstw. Nowoczesne suwnice pomostowe to nieoceniony, świetny środek transportu ponad powierzchniami produkcyjnymi eliminujący kolizyjność. Każda suwnica pomostowa jest wykonywana na indywidualne zamówienie dla konkretnej hali i potrzeb udźwigu. Są one projektowane i produkowane po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez przedstawiciela producenta. Zapewnia to uzyskanie optymalnych parametrów rozpiętości, wyboru zawiesi oraz wspomnianego udźwigu. Suwnice pomostowe poruszają się po specjalnych torowiskach umieszczonych na ścianach nośnych hali lub na zbudowanej konstrukcji stalowej. Elementami jezdnymi są zaopatrzone w koła i własny napęd elektryczny czołownice. Na nich spoczywa most suwnicy zbudowany z dźwigarów zbudowanych ze stali. Mają one kształt podłużnych skrzyń lub wałków. Mosty suwnic mogą się składać z jednego lub więcej dźwigarów w zależności od żadnego udźwigu. Na jego wielkość ma też moc i konstrukcja cięgnika poruszającego się wzdłuż mostu. Są to elementy umożliwiające unoszenie ładunków oraz dokładne nimi manipulowanie poziome poprzecznie do ruchu suwnicy. Dla zwiększenia udźwigu suwnicy montuje się na mostach dwa cięgniki. Po jednym torowisku może poruszać się bezpiecznie kilka suwnic pomostowych dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów antykolizyjnych. Suwnice są sterowane radiem, przewodowo oraz z kabiny operatora.

Aby zapewnić jak najlepsze parametry pracy oraz wytrzymałość suwnic na różnorodne szkodliwe czynniki producenci oferują tzw. suwnice specjalne. Są to urządzenia, w których zastosowano szczególne zabezpieczenia przed zapaleniem, podwyższoną temperaturą, czynnikami chemicznymi i innymi. Mianem suwnic specjalnych określamy również urządzenia o zawiesiach przystosowanych do transportu ściśle określonych ładunków.