Dochodzenie odszkodowań z polisy OC

Przez wiele lat Polacy podchodzili bardzo sceptycznie do kwestii uzyskiwania odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia, co wiązało się najprawdopodobniej z niepełną wiedzą na temat ich funkcjonowania oraz kryteriów jakie muszą zostać spełnione w celu otrzymania odszkodowania. W efekcie kupowano produkty, które nie do końca odpowiadały temu, co miała na myśli osoba poszukująca ochrony, przez co w momencie szkody pojawiały się liczne nieporozumienia.

Wsparcie przy odzyskiwaniu odszkodowań z OC 

odzyskiwanie odszkodowań z OCObecnie poziom wiedzy statystycznego Polaka na temat mechanizmów i funkcjonowania polis ubezpieczeniowych jest już zdecydowanie wyższy, co widać w ilości spraw sądowych oraz kwot przyznawanych z tytułu odszkodowań z polis odpowiedzialności cywilnej. To właśnie polisy OC pozwalają na największe pole do dyskusji z ubezpieczycielem, ponieważ co do zasady dotyczą szkód likwidowanych nie z polis własnych, ale z polis osób trzecich lub podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone nam szkody. Żeby wspomóc konsumentów w walce z wielkimi przedsiębiorstwami, jakimi są zakłady ubezpieczeń na rynku pojawiło się mnóstwo podmiotów gospodarczych, dla których odzyskiwanie odszkodowań z OC w imieniu swoich klientów jest podstawowym przedmiotem działalności. Są to tak zwane kancelarie odszkodowawcze, które wyspecjalizowały się w wykorzystywaniu wszystkich dostępnych przepisów prawa umożliwiających uzyskanie jak najwyższego odszkodowania. Trzeba pamiętać, że polisy OC sprawcy nie ograniczają się tylko do polis komunikacyjnych, ale mogą też dotyczyć polis odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw, z której możemy dochodzić zarówno jako pracownicy, którzy doznali szkody w trakcie pracy, jak i jako konsumenci, którzy ponieśli szkodę wskutek działalności danej spółki lub przez produkty, które zostały przez nią wprowadzone do obrotu.

Zakres ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dostępnych na polskim rynku ubezpieczeniowym jest obecnie bardzo szeroki, a liczba rodzajów takich umów może przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. Mało kto wie, ale poza polisami OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz przedsiębiorstw tego typu polisę obowiązkowo muszą wykupić przedstawiciele wielu zawodów, jak choćby lekarze, architekcie czy biegli rewidenci, a wszystkie szkody związane z ich działalność mogą być dochodzone właśnie z ich polis OC.