Jak działają dyfuzory do zwalczania warrozy?

Okres jesienny, kiedy to pszczele rodziny są bez czerwia, jest to najbardziej właściwy moment na zaatakowanie warrozy celem wyeliminowania jak największej liczby pasożytów. Oczyszczanie pszczół jesienią jest to znakomity sposób na ograniczenie namnażania się tych groźnych roztoczy w kolejnym sezonie pasiecznym. Może on wręcz powodować stan zagrażający życiu pszczelej rodziny. Warto więc dokładniej poznać skuteczną taktykę walki z warrozą.

Wybieramy dyfuzor do zwalczania warrozy

praktyczny dyfuzor do zwalczania warrozyBez względu na działania jesienią, latem również należy wykorzystywać każdą okazję do zmniejszania szkodliwości warrozy. Może być to między innymi wycinanie zaklejonych czerw trutowych czy odymianie Apiwarolem odkładów. Należy pamiętać także, że odkłady pszczele są w szczególny sposób narażone na rozmnażanie pasożytów, nawet w stopniu zagrażającym przezimowanie. Skuteczną bronią przeciw warrozie jest Apiwarol zastosowany w okresie bezczerwiowym. Warto wybrać praktyczny dyfuzor do zwalczania warrozy. Sama technika odymiania jest uzależniona od inwencji pszczelarza. Dawniej stosowano spiralę z drutu wiązałkowego, a obecnie stosuje się aparaty nadmuchowe. Najistotniejsze są działania podejmowane we wrześniu i październiku, a nawet w późniejszym okresie, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe. Stan bez czerwia można uzyskać przez zakarmienie pszczelich rodzin w okresie do końca sierpnia, a nawet nieco wcześniejszym . Nie będzie to jednak możliwe na pożytkach późnych, takich jak spadź albo nawłoć. W takim wypadku możliwe jest ograniczenie warrozy u produkcyjnych rodzin w miesiącu lipcu poprzez stosowanie kwasów organicznych. W mniejszych pasiekach pszczelarze nieraz odsklepiają resztki czerwia po połowie września po to, aby odymianie było bardziej skuteczne. Idealnym momentem jest odymianie w dniu jesiennych oblotów.

W zależności od zastosowanej metody, dymić należy co kilka dni. Producenci zalecają, aby zabiegi dymienia były wykonywane pod wieczór, kiedy już ustaną loty pszczół oraz w temperaturze wynoszącej powyżej dziesięciu stopni Celsjusza. Najbardziej optymalne warunki odymiania są wtedy, kiedy pszczele rodziny wykazują znaczny poziom aktywności, co zazwyczaj występuje po kilkudniowej pogodzie bez nocnych przymrozków albo niewielkich przymrozkach.