Jak działają pompy ciepła?

Pompy ciepła to systemy, które pompują lub przenoszą ciepło z jednego miejsca do drugiego za pomocą sprężarki i struktury cyrkulacyjnej czynnika chłodniczego w postaci ciekłej lub gazowej, przez które ciepło jest pobierane ze źródeł zewnętrznych i pompowane do wnętrza. Pompowanie ciepła zużywa mniej energii elektrycznej w porównaniu do sytuacji, gdy energia elektryczna jest wykorzystywana wyłącznie jako środek do jej konwersji. W okresie letnim cykl można odwrócić, a urządzenie działa jak klimatyzator.

Wybór pomp ciepła

sprawdzone pompy ciepła z JaworznaSystem pompy ciepła został przyjęty u nas nieco wolniej, niż w innych częściach Europy, ze względu na fakt, że rząd niedawno zaczął wdrażać szereg nowych programów, które sprawiają, że przejście na ekologiczne życie jest płynniejsze i bardziej niedrogie. Praktyki te przyciągnęły naszą uwagę, a następnie zwiększyły popularność technologii energii odnawialnej. Pompy ciepła stanowią najbardziej wydajną alternatywę dla systemów paliwowych, olejowych i elektrycznych, zarówno pod względem ogrzewania, jak i chłodzenia. Piece gazowe wykonują stosunkowo dobrą robotę, ocenianą na blisko 98% sprawność, jednak nie stanowią one długoterminowego rozwiązania pod względem śladu węglowego. Pompy ciepła dostarczają więcej mocy grzewczej i chłodniczej niż ilość energii elektrycznej zużywanej do ich zasilania. Prawidłowo zaprojektowane i zainstalowane pompy ciepła regularnie osiągają ponad 300% sprawności. Ceny pomp ciepła są zwykle wysokie, biorąc pod uwagę instalację całego systemu, jednak koszty będą się różnić dla różnych pomp ciepła. Typowy przedział cenowy dla całej instalacji wynosi odpowiednią kwotę. Koszty eksploatacji pomp ciepła zależą od gospodarstwa domowego, jego właściwości izolacyjnych i wielkości. Te koszty bieżące mogą być niższe niż w przypadku poprzednich systemów, jedyną różnicą jest to, z jakiego systemu się przełączasz. Na przykład, jeśli przestawisz się z gazu, da to najniższe wartości oszczędności, podczas gdy typowa zmiana domu na energię elektryczną może rocznie zaoszczędzić sporo. To właśnie sprawdzone pompy ciepła z Jaworzna są efektywne i wydajne.

Najważniejszym aspektem podczas instalacji systemu pompy ciepła jest bezbłędne wykonanie. W przypadku wyraźnych różnic w zakresie wytwarzanego ciepła i określonego czasu pracy pompy ciepła, odpowiedzialny instalator będzie musiał wyjaśnić idealne ustawienia.