Jaką firmę ADR wybrać?

Umowa ADR to międzynarodowe postanowienie podpisane już przez ponad pięćdziesiąt państw, które reguluje przepisy dotyczące przewozu przez teren krajów członkowskich materiałów uznawanych za niebezpieczne. Umowa określa zarówno sposób oznakowania materiałów niebezpiecznych jak i szczegółowe warunki przewożenia tych specyficznych towarów. Wbrew pozorom towary uznawane za niebezpieczne są wszędzie wokół nas, a my często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Jakie są kompetencje firmy ADR?

kompetentna firma adrPrzewóz towarów niebezpiecznych to zajęcie nie dla każdego. Od kierowców wymaga się najwyższych umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu oraz bardzo silnej psychiki i wysokiej ważności. To własnie od niego bezpośrednio zależy, czy przewożone towary stworzą dla kogoś niebezpieczeństwo. Oprócz kierowcy nad takim transportem czuwa także doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, którego każda kompetentna firma ADR musi mieć w swoich kadrach. Do obowiązków tego pracownika należy sprawdzanie czy dany towar jest niebezpieczny, a jeśli tak, to zakwalifikowanie go do jednej z kategorii towarów niebezpiecznych. Następnie musi on dopilnować, aby zgadzały się wszystkie dokumenty przewozowe, ale nie tylko. Jest też odpowiedzialny za kontrolę sposobu transportu oraz tego, jak towar niebezpieczny jest zapakowany. Takie kwestie również reguluje umowa o transporcie towarów, wsparta dodatkowo Ustawą o transporcie towarów niebezpiecznych z 2011 roku. Oprócz zadań związanych bezpośrednio z transportem towarów niebezpiecznych, zadaniem doradcy jest także uświadamianie pozostałych pracowników firmy o niebezpieczeństwach związanych z ich pracą oraz towarami niebezpiecznymi poprzez organizację szkoleń dla nich, w których wyjaśnia odpowiednie procedury. Nie można zapomnieć też o szczególnym oznakowaniu towarów niebezpiecznych.

Towary uznawane za niebezpieczne oznacza się tabliczką w kolorze pomarańczowym, na której umieszcza się liczby odpowiednie dla danego typu towaru. Górne liczby oznaczają zawsze rodzaj niebezpieczeństwa, jaki wynika ze specyfiki danej substancji, na przykład, że jest to substancja żrąca i przez to niebezpieczna, jak kwasy. Dolna liczba opisuje dokładnie daną substancję lub grupę substancji.