Mało popularna dyskalkulia

 

Problemy z liczeniem ma wielu uczniów i głównie chodzi o tabliczkę mnożenia. W nauce matematyki najważniejsze są podstawy, bo one pozwalają na rozwiązywanie trudniejszych zadań. Jeżeli dziecko ma problemy już na samym początku, to może to oznaczać pewne zaburzenia.

Czy dyskalkulia wymaga diagnozy lekarskiej?

dyskalkulia diagnozaDzieci, które mają problemy w nauce, najczęściej są mają specjalne zajęcia wyrównawcze, dzięki którym mogą dogonić swoich rówieśników. Czasem problemy te wynikają z winy rodziców, sytuacji w domu, a niekiedy są uwarunkowane genetycznie. W przypadku mało znanego zaburzenia zwanego dyskalkulia diagnoza jest stawiana przez lekarza specjalistę będącego neurologiem, lub neuropsychologiem, na podstawie przeprowadzonych badań. Dzieci z tą chorobą nie potrafią liczyć i mają spore problemy z rozpoznaniem cyfr. Przyczyną tego zaburzenia jest niewłaściwy rozwój mózgu w miejscu odpowiedzialnym za analityczne i matematyczne myślenie, przez co dzieci mają problemy z wykonanie podstawowych działań arytmetycznych. Najczęściej dyskalkulia nie jest związana z ilorazem inteligencji, ponieważ takie dzieci mają przeciętny poziom intelektu. Żeby postawić właściwą diagnozę, konieczne jest wykonanie z dzieckiem odpowiednich zadań polegających na dodawaniu, odejmowaniu, podaniu ile elementów się znajduje w danym zbiorze, odczytywanie podstawowych znaków matematycznych, czy zapisywanie ze słuchu cyfr. Dzieci z zaburzeniem matematycznym mają problem z odczytaniem godziny na zegarku oraz unikają wszelkich wyzwań, w których trzeba wykonać jakiekolwiek działania.

Dyskalkulię może zdiagnozować jedynie lekarz specjalista, ponieważ ma do tego odpowiednie narzędzia i wiedzę. Po stwierdzeniu tej choroby, konieczne jest odpowiednie leczenie, czyli zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, a także ważna jest praca rodzica w domu z dzieckiem.