Na czym polega dozowanie wapna?

Podczas procesu oczyszczania ścieków wytwarzana jest duża ilość osadów, które nie nadają się do dalszej utylizacji, ani nie ulegają rozkładowi. Z tego względu przez wiele poszukiwane były sposoby na ich powtórne wykorzystanie, na przykład jako nawozy naturalne. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest wcześniejsze odkażenie tych osadów, co można wykonać na przykład przy pomocy wapna gaszonego.

W jakim celu dozuje się wapno do osadów pościekowych?

dozowanie wapnaJeżeli posiadamy przydomową oczyszczalnię ścieków na pewno jesteśmy świadomi tego, że podczas procesu oczyszczania wytwarzane są osady ściekowe, które teoretycznie mogą być używane jako nawozy sztuczne, poprawiające jakość gleby. Aby było to możliwe, konieczne jest przeprowadzenie procesu znanego jako dozowanie wapna, w wyniku którego eliminowane są z osadów wszelkiego rodzaju organizmy chorobotwórcze. Sytuację ułatwia fakt, że osady zajmują zazwyczaj około dwóch procent całości ścieków. To, czy dany osad powstały po oczyszczaniu ścieków jest możliwy do ponownego wykorzystania, reguluje odpowiednia ustawa wydana przez Ministra Środowiska. Tak naprawdę, osady pościekowe mogą być używane jako nawozy, o ile w ich składzie nie znajdują się metale ciężkie. Najprostszym i najtańszym sposobem na ich neutralizację jest właśnie odpowiednie dozowanie gaszonego lub palonego wapna. Pozwala ono na zmianę właściwości osadów, oraz na stabilizowanie ich składu chemicznego oraz biologicznego. Wapno palone, poprzez ogrzanie mieszaniny osadów do temperatury nawet 700 stopni, doprowadza do stabilizacji składu chemicznego ścieków oraz zabicia wszelkich organizmów chorobotwórczych, takich jak wirusy, bakterie czy pierwotniaki. Oczywiście, aby dozowanie wapna przyniosło oczekiwane rezultaty, konieczne jest stosowanie go w odpowiednich proporcjach oraz temperaturze. Należy brać pod uwagę ryzyko pozostawienia szkodliwych patogenów w osadach, jeżeli dozowanie wapnem nie zostanie przeprowadzone z zachowaniem odpowiednich zasad.

Stosowanie osadów pozostałych po oczyszczaniu ścieków jest bardzo proekologiczne i z pewnością korzystne dla naszego środowiska. Osady, które mogą spełniać pozytywną rolę nawożąc glebę, musiałyby podlegać długiemu procesowi składowania, gdzie mogłyby stanowić dla środowiska zagrożenie. Z tego też względów, takie ich wykorzystanie jest rekomendowane, ale oczywiście należy pamiętać, żeby osady pościekowe odpowiednio odkazić przed ich wykorzystaniem.