Po co wyceniać nieruchomości?

 

Wiele zawodów ma standardowy wachlarz oferowanych usług, dzięki któremu klient z łatwością może się poruszać i swobodnie dostosować usługę do zasobności swojego portfela. Nie inaczej jest w przypadku rzeczoznawcy majątkowego, osoby reprezentującej zawód zaufania publicznego. Najpopularniejszym produktem oferowanym przez tę grupę zawodową jest wycena nieruchomości. Przyjrzyjmy się pojedynczym celom, dla jakich może być ona sporządzona.

Ludzkie sprawy i wyceny

wycena nieruchomości warszawaZazwyczaj głównym celem sporządzenia wyceny jakiejś nieruchomości jest jednoczesne sporządzenie operatu szacunkowego, dzięki któremu możemy przygotować nieruchomość w celu zabezpieczenia nieruchomością spłaty zobowiązania powziętego w banku lub innej instytucji finansowej. Wyceny są również przygotowywane bezpośrednio w celu sprzedaży lub zakupu nieruchomości, ab przyspieszyć proces uzyskania kredytu hipotecznego lub ułatwić proces decyzyjny sprzedającego lub kupującego w oparciu o wiarygodny dokument przygotowany przez osobę będącą reprezentantem zawodu zaufania publicznego. Wycena nieruchomości może być sporządzona również w celu zniesienia współwłasności danej nieruchomości. Zdarza się również, że dana nieruchomość jest przedmiotem postępowania spadkowego. Wówczas wycena może być konieczna chociażby w przypadku konieczności ustalenia potencjalnego zysku i podzielenia go pomiędzy uczestników postępowania spadkowego. Bardzo częstym powodem ustalania wartości majątku jest jego podział, np. podczas procesu rozwodowego małżonków. Zdarza się, że małżonkowie wolą spłacić swoje zobowiązania wobec siebie, niż dzielić się np. nieruchomościami lub je sprzedając. Do ustalenia faktycznej wartości majątku podlegającemu podziałowi zatrudnia się rzeczoznawców i dokonywana jest wycena nieruchomości Warszawa, przynajmniej ze względu na powyższe sprawy i przypadki zgoła ludzkie, jest najbardziej chłonnym rynkiem dla rzeczoznawców majątkowych.

Oczywiście, powyżej opisane przypadki są tylko ogólnym zarysem, tego w jakim celu można posiłkować się wyceną nieruchomości, a szczegółowych przypadków może być zdecydowanie więcej. W przypadku obsługi spółek prawa handlowego, nieruchomość może być wniesiona jako kapitał spółki, co w wypadku formalnego potwierdzenia również wymaga współudziału profesjonalisty w tej materii.

Wycenę wykona http://www.estimus.com.pl