Skuteczność przedstawiciela w odzyskiwaniu należności

Odzyskiwanie należności bywa trudne i problematyczne, dlatego warto mieć przedstawiciela we Francji, który zajmie się należycie całą sprawą. Jeśli jednak wszelkie próby porozumienia z dłużnikiem okazują się bezskuteczne, zostaje wystawiany Europejski Nakaz Zapłaty, który honorowany jest w każdym kraju wspólnotowym.

Odzyskiwanie należności dzięki przedstawicielowi

przedstawiciel we francji z doświadczeniemFirmy prowadzące działalność transportową często borykają się z utratą płynności finansowej spowodowanej opóźnieniami w płatnościach oraz ich całkowitym brakiem. Przed rozpoczęciem współpracy z klientem należy sprawdzić jego rzetelność. Jednak nie zawsze jest to możliwe i w pełni wiarygodne. W przypadku, kiedy klient zalega z płatnościami konieczny będzie przedstawiciel we Francji z doświadczeniem i dzięki niemu odzyskanie należności stanie się możliwe. Tylko wykwalifikowana kadra, znająca się na prawie może pomóc w skutecznym odzyskaniu należności. Celem zawsze jest odzyskanie długu w całości. Proces odzyskiwania rozpoczyna się poza sądową windykacją, stosuje się postępowanie, którego celem jest uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Europejski Nakaz Zapłaty stosowany jest wtedy, kiedy dłużnik nie zaprzecza stosowności ubiegania się o zapłatę. Jeśli jednak osoba zgłosi sprzeciw w ciągu 30 dni od otrzymania nakazu, sprawa kontynuowana jest w specjalnym trybie i będzie wymagała stawienia się na rozprawie. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony, sąd stwierdza wykonalność nakazu. Przedstawiciel prowadzi negocjacje z dłużnikami oraz zajmuje się windykacją należności. Wspiera klienta w procesach sądowych i egzekucyjnych. Dłużnik, który uchyla się od zapłaty należności może trafić na giełdę wierzytelności, gdzie wierzytelności zostają zbywane. Obecność na takiej giełdzie zamyka dalszą drogę działania danego podmiotu, ponieważ informacje o jego długach są informacjami publicznymi. Dzięki temu zostaje on zmobilizowany do zapłaty. Jeśli dłużnik ogłosi upadłość taką wierzytelność zgłasza się w postępowaniu upadłościowym.

Jednym z prostszych rozwiązań jest zastosowanie ugody. Jest to proces powszechnie stosowany we Francji. Metoda ta jest najskuteczniejsza, jednak aby była możliwa, konieczna jest obopólna zgoda. Ugoda jest umową, którą przewiduje francuski kodeks cywilny. Warto zacząć odzyskiwanie należności od ugody.