Skuteczny zarządca restrukturyzacyjny

Współczesne postępowania restrukturyzacyjne przeprowadza się w przedsiębiorstwach w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez realizację restrukturyzacji. Jest ona prowadzona w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W przypadku występowania postępowań sanacyjnych możliwe jest także prowadzenie działań sanacyjnych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw wierzycieli. Co warto wiedzieć na temat zarządcy?

Efektywne działania zarządcy restrukturyzacyjnego

zarządca postępowań restrukturyzacyjnychWarto wiedzieć, że postępowania restrukturyzacyjne mogą być prowadzone w stosunku do dłużników niewypłacalnych albo zagrożonych niewypłacalnością. Postępowanie wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Postępowanie sanacyjne, jako jedyne z postępowań restrukturyzacyjnych, umożliwia przeprowadzenie działalności sanacyjnych. Są to czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawienia sytuacji ekonomicznej dłużnika. W tym postępowaniu dłużnik traci zarząd nad własnym przedsiębiorstwem. Wyznaczany jest zarządca, który sprawuje zarząd majątkiem dłużnika. Niezwykle ważny jest profesjonalny zarządca postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie takie chroni dłużnika przed egzekucją komorniczą, wiąże się z zawieszeniem postępowań egzekucyjnych, a także z zakazem wszczynania nowych. W praktyce wiąże się to także z zawieszeniem postępowań prowadzonych przez wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika, jak na przykład hipoteka czy zastaw. Oprócz tego w postępowaniu sanacyjnym zarządca ma prawo odstąpienia od nierentowych kontraktów, bez ryzyka kar umownych.

Postępowanie sanacyjne, stanowiące jeden z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, chociaż ma niewątpliwe zalety, wciąż nie cieszy się nadmierną popularnością. Wynika to głównie z rygorystycznej procedury, która jest nieco zbliżona do postępowania upadłościowego, a także wysokich kosztów oraz długotrwałości. Dlatego decydując się na powierzenie firmy zarządcy, warto uwzględnić wszelkie argumenty.