Założenia systemowej terapii hellingerowskiej

Terapia systemowa to empiryczne narzędzie psychoterapeutyczne, które pozwala nam wrócić do korzeni problemu i dzięki temu uwolnić się od trudnych dla nas sytuacji. Opracowana przez niemieckiego psychoterapeutę Berta Hellingera i opiera się na założeniu, że każdy z nas jest nierozerwalnie związany z systemami, do których należy, na które ma wpływ, a także z prawami nimi rządzącymi.

Dlaczego terapia systemowa jest taka ważna?

hellingerowska terapia systemowa - warszawaKiedy jakikolwiek system, taki jak rodzina, zostaje zakłócony z powodu odsunięcia członka systemu na bok lub obciążeniem go obowiązkami, wówczas brak równowagi powoduje problemy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, obciążając potomstwo. Psychoterapia systemowa działa w tych przypadkach jako pozornie prosty, ale decydujący proces, aby ujawnić zakłócone relacje, napięcia i wyciszone prawdy, aby przywrócić równowagę, a tym samym przywrócić system do jego najważniejszych wartości. Psychoterapia grupy zaczyna się od osoby, która chce podsumować problem, który jej dotyczy. Następnie uczestnicy są wybierani za pośrednictwem grupy do reprezentowania członków. W ten sposób niedoskonałości relacji wychodzą na powierzchnię i z pomocą terapeuty, prawidłowa relacja jest przywracana, a obowiązki są odpowiednio dzielone. Taka jest właśnie hellingerowska terapia systemowa – Warszawa ma kilku specjalistów z tej dziedziny, którzy pomagają rozwiązywać problemy związane z jednostką, parą lub rodziną. DO ich kompetencji należą dylematy lub problemy zawodowe, a także choroby psychiczne i fizyczne zakorzenione w nierozwiązanych konfliktach międzypokoleniowych. Taka terapia ma różną czas trwania. W wyjątkowych przypadkach jedna godzina może wystarczyć, aby umożliwić zmianę orientacji, ale jeśli dolegliwości psychiczne są długotrwałe, to znaczy w pewnym stopniu przewlekłe, może być konieczna terapia trwająca kilka lat, aby trwale poprawić relacje.

W przypadku większości wskazań średni czas trwania terapii wynosi od kilku miesięcy do roku, przy czym sesje są zwykle ustalane w odstępach od jeden do dwóch tygodni. Jeśli dana osoba ma problem z relacją, warto jest skorzystać z porady specjalisty w tej dziedzinie, gdyż udowodniono, że psychoterapia systemowa jest terapią jedną z najbardziej skutecznych na świecie.